Record min één aantal vogelwaarnemingen

Gepubliceerd op

Zaterdag 6  mei 2017 werd op bijna alle golfbanen van Nederland de achttiende  Nationale Golfcourse Birdwatching Day gehouden. Eens per jaar worden dan op de golfbanen de vogelsoorten geteld die op deze dag gehoord en/of gezien worden.

Crossmoor deed voor de twaalfde keer mee aan deze vogeltelling. Ook dit jaar was de gelegenheid geboden om een vogelexcursie mee te lopen. Jacques van Dijk en Jac Schepens hadden op zich genomen om met behulp van de moderne media wat helderheid te scheppen in het orkest van vogelgeluiden. Met behulp van een I-Pad konden, naast de geluiden, ook ter plekke de plaatjes van de vogels weergegeven  worden.

Het record voor Crossmoor hebben we geteld op 21 mei 2016, ook een mooie dag, met een aantal van 66 verschillende vogelsoorten.

Dit jaar kwamen we tot een aantal van 65. (zie bijgevoegde lijst met waarnemingen).

Na een ruim twee uur durende wandeling waren al 50 verschillende vogelsoorten waargenomen. De avondtelling, gestart om 18.30 uur, leverde nog eens 15 soorten op. (Totaaltellingen van vorige jaren:  66, 57, 62, 54,  54, 55, 57, 58, 45, 47, 45)

U wordt t.z.t. uitgenodigd om ook eens deel te nemen aan de volgende Bird Watching Day.

Op de website www.birdwatchingday.nl staat meer informatie en tellingen van voorgaande jaren.

Gerard Schreurs