Lustrum Nieuwsbrief 4

Een volgende stap op weg naar het Lustrum.

Aan het begin van dit jaar heeft de Lustrumcommissie (Lucie) besloten iedere maand een tipje van de sluier op te lichten. Door kleine filmpjes hopen wij uw nieuwsgierigheid actief te houden.

We zoeken naar de juiste momenten waarop iets gepresenteerd kan worden, waarbij we rekening houden met de externe omstandigheden. Natuurlijk alles in goed overleg met zowel de BV als de vereniging, het lustrum is tenslotte van ons samen.

Het lustrumgeschenk is reeds in uw bezit hopen wij, zo niet dan kan dat nog steeds opgehaald worden (tezamen met uw pasje) bij de receptie.

Hierna kwamen de vlaggen op het terrein, die nu al ruim een maand wapperen bij de driving range. Tevens is een geweldig grote lustrumsticker op de lockerdeur geplakt.

Nu is het weer tijd voor de volgende stap.

Door te klikken op https://www.crossmoor.nl/nl/lustrum/video-s krijgt u te zien welke stap dat is.

Binnenkort zal het Lustrumprogramma gepresenteerd worden.

Tot die tijd hopen wij dat u nieuwsgierig blijft en ook zo langzamerhand zin gaat krijgen in een groot feest.

Namens de gehele Lucie

Berry van Holstein

Van oud naar nieuw