Lustrum Nieuwsbrief 3

Voorjaar, april, Pasen of te wel: groeien en bloeien en een nieuwe stap richting ons doel, het Lustrum in september.

De Lustrumcommissie blijft op zoek naar passende momenten om een nieuw Lustrum-item op u los te laten. Laat de maand april zich nu uitstekend lenen voor deze nieuwe stap.

April staat bol van bijzondere dagen zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. Dus een nieuwe bijzondere dag kan er best nog wel bij. Wat kunnen we nog meer doen met april, de maand die ook wel de grasmaand genoemd wordt.

De maand april ontleent zijn naam aan het Latijnse woord ‘aperire’, wat ‘openen’ betekent. Dit verwijst naar het seizoen waarin de bomen en bloemen tot bloei komen en zich weer openen. Deze maand is in de Romeinse tijd gewijd aan Venus, de godin van de liefde. Ter ere van haar vonden er in deze maand grote feesten plaats. (bron Historiek.net)

Nu kunnen wij in deze tijd natuurlijk geen grote feesten organiseren, die houdt u dan van ons te goed. Wat we wel kunnen doen is een feestje maken van de eerste grote Lustrum-uiting op het terrein van Crossmoor.

Want vanaf Goede Vrijdag zal op de Driving range de eerste Lustrumvlag wapperen. De dagen erna zullen er nog op een paar plaatsen Lustrum-uitingen komen. Op deze wijze zal ook het Lustrum gaan bloeien, gelijk aan de natuur in de maand April.

Met plezier bieden wij u weer een korte film aan zodat het lustrum blijft bloeien en BOEIEN.

Een lustrum dus een lustrumvlag