Local rules

DE VOLGENDE PLAATSELIJKE REGELS ZIJN OP CROSSMOOR IN 2017 VAN TOEPASSING:

Buiten de baan

Buiten de baan (Out of bounds) is aangegeven met witte koppen gemarkeerd hekwerk of witte palen.

Toegangsweg (Par 3 Baan)

De toegangsweg, die de Par 3 baan in tweeën deelt, is “buiten de baan”.
Een bal die deze toegangsweg kruist is “buiten de baan”, ook al komt hij stil te liggen aan de andere zijde van de weg, op een ander gedeelte van de baan.

Oefengreen 

Op een dag van een strokeplay wedstrijd is het toegestaan het putten te oefenen op de nabij het Clubhuis op de baan gelegen oefengreen, echter chip-oefenslagen op of bij deze op de baan gelegen oefengreen zijn niet toegestaan (Regel 7-1b).
Straf voor overtreding van Regel 7-1b: Diskwalificatie

Bescherming jonge aanplant 

Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 24 -2a) door jonge aanplant, herkenbaar doordat deze is aangepaald of voorzien van een blauwe markering, is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens Regel 24 -2b (vaste obstakels).

Grond in bewerking 

Grond in bewerking is aangegeven met blauwe palen en/of witte lijnen. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 25 -1a) door grond in bewerking is de speler verplicht die belemmering te ontwijken volgens Regel 25 -1b.

Abnormale Terreinomstandigheden 

Als “Plaatsen” van toepassing is geldt de navolgende Local Rule:

  • Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of worden opgenomen, schoongemaakt en geplaatst binnen 15 cm van de plek waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole en niet in een hindernis of op de green.
  • De speler mag zijn bal éénmaal verplaatsen of plaatsen. Nadat de bal op deze wijze is verplaatst of geplaatst is hij in spel.

Beluchtingsgaten 

Een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat terecht komt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Nadat de bal is gedropt moet hij eerst een gedeelte van de baan raken dat door de baan ligt. Op de green moet de speler de bal plaatsen op de dichtstbijzijnde plek, niet dichter bij de hole, waar zo een situatie wordt vermeden.

Beluchtingssleuven 

Beluchtingssleuven zijn grond in bewerking (GUR). Indien sprake is van een belemmering Regel 25-1a mag de speler die belemmering ontwijken volgens regel 25-1b. Belemmering voor de stand van de speler door een beluchtingssleuf wordt op zichzelf niet beschouwd als een belemmering volgens Regel 25-1.

Waterhindernissen 

  • Hole 8 (Championship Course): 
Indien de bal in de laterale waterhindernis rondom de green van hole 8 terecht komt, dan mag met een strafslag worden gedropt in de dropping zone (D.Z.), onverkort de opties van Regel 26.
  • Hole 11 en 12 (Championship Course): De laterale waterhindernis rechts van hole 11 en 12 is verklaard tot gebied met een kwetsbaar milieu. Deze waterhindernis is aangegeven met rode palen, voorzien van een groene kop De speler is verplicht deze laterale waterhindernis te ontwijken volgens Regel 26-1 met 1 strafslag

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

Straf voor overtreding van deze Local Rule:

  • Bij de eerste overtreding: 
Matchplay- Verlies van de hole:  
Strokeplay – 2 strafslagen.
  • Bij de volgende overtreding: 
Diskwalificatie.

Per ongeluk bewogen (balmerker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1):

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

Algemene straf bij overtreden van de plaatselijke regels voor zover niet anders in de regels is bepaald:

Matchplay  - Verlies van de hole: Strokeplay  - 2 strafslagen.

Algemene informatie

  • Tijdelijke plaatselijke regels zijn aangegeven op het mededelingenbord in de spelersgang en bij de receptie.
  • Op de scorekaart is een verkorte versie afgedrukt.