Etiquette

Regels / Etiquette op de banen van Crossmoor

Elke sport kent zijn eigen regels en etiquette. Zo kent ook de golfsport gedragsregels om het spel in de juiste geest te spelen. Ze zijn belangrijk om een sportieve sfeer en de tradities van het golfspel te handhaven. De gedragsregels gaan over:

Veiligheid

 • Veroorzaak met oefenswings geen schade of verwondingen
 • Niet slaan voordat spelers voor u buiten bereik zijn
 • Greenkeepers hebben altijd voorrang boven golfspelers
 • Bij dreigend gevaar na een slag roep “FORE”

Rekening houden met andere spelers

 • Niet storen of afleiden als iemand slaat
 • Sta niet vlakbij of recht achter een speler die gaat slaan
 • Zet elektronische apparaten uit
 • Niet op iemands puttinglijn staan of schaduw veroorzaken
 • Blijf bij de green tot iedereen heeft uitgeholed
 • Score pas noteren op weg naar de volgende hole

Speeltempo

 • Speel en loop in een vlot tempo
 • Houd aansluiting met de groep voor u. U moet de groep achter u doorlaten als u een hele hole afstand verliest
 • Laat een snellere groep door als er ruimte is
 • Let op uw beurt en zorg klaar te zijn om te spelen
 • Speel een provisionele bal als uw bal misschien verloren is
 • Laat door als u waarschijnlijk lang moet zoeken

Zorg voor de baan

 • Voorkom onnodige schade aan de baan, volg richtingaanwijzers
 • Hark bunkers, leg plaggen terug en repareer pitchmarks op de green
 • Ga zorgvuldig om met de green en het gebied rond de hole
 • Loop niet met golftrollies op de voorgreen of tussen de green en bunkers. Buggies dienen de verharde paden te gebruiken