Regels en Handicap

Contactcommissie

Als nieuw lid meldt u zich aan via de receptie op Crossmoor. De receptie van Crossmoor (BV) informeert de Regel- en Handicapcommissie (RHC) en de ledenadministratie over nieuwe aanmeldingen.

De contactcommissie nodigt nieuwe leden uit voor een introductie middag/avond. Tijdens deze introductie worden de verenigingsactiviteiten van de Golf- en Countryclub Crossmoor toegelicht en krijgt u een wachtwoord en een inlogcode voor toegang tot het ledendeel van de website. U krijgt uiteraard ook de mogelijkheid vragen te stellen. Voor de integratie van nieuwe leden in de Club staan er mentoren voor u klaar, die graag op uw verzoek een golfronde over de baan met u maken. Zij kunnen ook uw (golf-)vragen beantwoorden.

Mentoren

De mentoren hebben als primair doel u als nieuw lid wegwijs te maken in onze Vereniging en te zorgen voor een soepele integratie. Daarnaast fungeren zij als vraagbaak en introduceren u bij de diverse commissies. Tevens zullen zij u bekend maken met de etiquette van de golfsport, door het spelen van een aantal wedstrijden waar zij indien mogelijk bij u worden ingedeeld, of door het lopen van enkele rondes op de Par 3-baan.

De mentoren zorgen voor een goed gastheer/vrouw-schap. Als aspirant-lid bent u vrij een mentor van uw keuze te vragen.

In het introductiegesprek krijgt u het NGF (Nederlandse Golf Federatie) 1-9 stappenplan uitgereikt en een Crossmoor stappenplan van start tot EGA (European Golf Association)-handicap 54. Op het Crossmoor stappenplan is aangegeven welke stappen er nodig zijn om u te helpen de belangrijke mijlpalen van baanpermissie en een eerste EGA handicap te halen en u dus te loodsen door de eerste twee stappen van het 1-9 stappenplan van de NGF. Als onderdelen van het Crossmoor stappenplan zijn regellessen en een regelexamen opgenomen. In dit verband krijgt u een nog niet ingevuld NGF golfregel-examenbewijs. Na het slagen voor het regelexamen wordt één deel van dat bewijs in de brievenbus van de RHC gedeponeerd. Het andere deel blijft in uw bezit. Het is ook van belang te weten dat voor het verkrijgen van de EGA handicap 54 een kaart gelopen dient te worden, bij voorkeur met een van de mentoren (zie lijst publicatie bord) of met de pro. Als u met een van de mentoren of de golfpro voor handicap 54 loopt krijgt u handicap 54.

Als u alle stappen van het Crossmoor-stappenplan met goed gevolg hebt  doorlopen levert u de volledig afgetekende kaart af in de RHC brievenbus bij de bestuurskamer. De RHC toetst en geeft de resultaten door aan de NGF. De NGF verwerkt de gegevens en u ontvangt via de receptie van Crossmoor de NGF pas. Deze worden maar één keer per jaar verstrekt. Mochten de resultaten in het late najaar worden doorgegeven  dan zal de NGF deze pas in het daaropvolgende jaar verstrekken.

Noot: De introductie van jeugdleden (tot en met 18 jaar) wordt verzorgd door de Jeugdcommissie.

Golfbaanpermissie

Golfbaanpermissie wordt in de loop van Crossmoor stappenplan verstrekt door de pro. De pro informeert de vereniging. Nadat de pro toestemming heeft verleend zal door de RHC-ledenadministrateur de golfbaanpermissie-pas bij de NGF worden aangevraagd. De pro zal naast de techniek ook de etiquette behandelen.

Handicapregistratie

Als u vragen heeft over uw handicap dan kunt u de handicaphistorie raadplegen om het verloop van uw handicap te bestuderen. Heeft u dan nog vragen dan kunt u contact opnemen met de handicapadministratie
(e-mail: handicapregistratie@golfclubcrossmoor.nl).

Informatie over zaken die met uw handicap samenhangen:

Qualifying scores

Qualifying scores zijn scores gemaakt in een qualifying wedstrijd of scores gemaakt tijdens het spelen van een vastgestelde ronde met een qualifying kaart (ook een no-return).

Qualifying kaarten

Qualifying kaarten zijn genummerd en op speeldatum en tijd geregistreerde kaarten die een speler kan verkrijgen bij een club. De te spelen spelvorm is individueel strokeplay of stableford.

Op Crossmoor gelden de volgende regels:

  • Voor aanvang ronde aanmelden bij de computerzuil en de ontvangen sticker aanbrengen op de Q-kaart of aanmelden via de app.
  • Op de scorekaart wordt vermeld:  aard van de ronde (1e 9-holes, 2e 9-holes, 18 holes), kleur teemarkers waarvan gespeeld wordt, lidcode en naam van de speler, exact en playing handicap van de speler, naam van de marker, datum, tijd van inschrijving, handtekening van speler en marker en de score inclusief stableford punten.
  • Onmiddellijk na afloop van de ronde het resultaat invoeren in de computerzuil of via de app.
  • De scorekaart inleveren in de daarvoor bestemde bus bij de computerzuil.
  • Score niet of niet correct ingevoerd en / of kaart niet ingeleverd = NO RETURN!

Qualifying wedstrijden

Qualifying wedstrijden zijn wedstrijden waarbij aan onderstaande voorwaarden wordt  voldaan:

  • Georganiseerd door of onder toezicht van de NGF of een club die aangesloten is bij de    NGF, een zusterfederatie van de NGF, of een club die aangesloten is bij een zusterfederatie.
  • Gespeeld door individuele spelers.
  • Gespeeld onder qualifying condities (zie EGA handicap systeem).
  • De baan is qualifying indien hij op het mededelingen bord buiten als zodanig is aangemerkt.

Handicap-scores

Handicap-scores zijn scores die voldoen aan de eisen van acceptatie als basis voor de berekening van de handicap van een speler. 

In categorie 2 t/m 6 (exact handicap 4,5 – 54) is dit iedere door de speler gemaakte qualifying score. In categorie 1 (exact handicap lager dan 4,5) is dit alleen een score gemaakt in een qualifying wedstrijd. Spelers met exact handicap van  4,4 of lager mogen alleen handicapscores inleveren over 18 holes.

Alle handicap-scores behoren voor het berekenen van de handicap door de speler te worden omgerekend in stableford punten. Bij een ronde over 9 holes moeten 18 stableford punten worden opgeteld.

Regelinstructie & Examen

Voor (aspirant)leden die zich voorbereiden op het behalen van het GVB worden in 5 cycli, elk bestaande uit twee avonden, de regels van het golfspel uitgelegd. Een week daarna bestaat de mogelijkheid om een examen af te leggen. De lessen en het examen worden georganiseerd op Crossmoor. De lessen en examens beginnen om 19.30 uur.

Scheidsrechtersgroep

(tekst volgt nog)

Voor tel.nr en e-mail van de commissieleden: zie “Mijn Crossmoor”