Handicart

HandicartDe stichting Handicart heeft als doelstelling om tijdelijk of permanent mindervalide golfspelers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Dit door het beschikbaar stellen van Handicarts: electrisch aangedreven golfcarts.
De stichting heeft Handicarts in eigendom die ze tegen een jaarlijkse vergoeding beschikbaar stelt op golfbanen waar een Handicart Consul actief is. De Consul ziet toe op het eigenlijk gebruik en het onderhoud van de golfcarts. Tevens organiseert en controleert hij het innen van de gebruikersvergoedingen, een minimale landelijk bepaalde vergoeding die de houders van een gebruikerskaart per speelronde dienen te betalen.

De gebruikersvergoedingen volstaan echter bijlange na niet om het volledige kostenplaatje te dekken. Daarom wordt er jaarlijks een Handicartwedstrijd georganiseerd waarvan de opbrengst integraal ten goede komt van de stichting.

Een grote en jaarlijks terugkerende bron van inkomsten zijn natuurlijk de donateurs, waarvan we er momenteel op Crossmoor 120 tellen. Een behoorlijk aantal… maar als iedereen bij zichzelf te rade gaat, zou dat aantal nog flink kunnen stijgen!

Alvast een hint : Stichting Vrienden van Handicart rekeningnummer 69.95.04.600

Op Crossmoor beschikt de stichting over 8 buggies.


Voor tel.nr en e-mail van de Consul van de Handicartcommissie: zie Commissielijst.

De Stichting Handicart beschikt over een eigen website.


Spelregels

Gebruik maken van een handicart is voor velen een perfecte uitkomst om toch sportief te blijven en van de golfsport gebruik te blijven maken.

Daar er ieder jaar meer gebruikers zich aanmelden bij de Stichting Handicart hebben de Commissie van de Stichting Handicart van de vereniging en de BV een reglement opgesteld met een aantal spelregels. Dit reglement is er om iedereen zoveel mogelijk te kunnen laten “genieten” van de golfsport d.m.v. het gebruik van een handicart (buggy).

Voor het gemak noemen wij in onderstaande opsommingen een buggy “vervoer”.

 • Voor wedstrijden kunt u maximaal 3 weken vooruit reserveren, de wedstrijdindeling is bepalend van welk “vervoer”u gebruik maakt.
 • Buiten clubwedstrijden mag u 1 maal “vervoer”binnen 1 week vooruit boeken (liefst niet op een dinsdag of donderdag i.v.m. clubwedstrijden). Als u hiervan gebruik heeft gemaakt mag u weer 1 maal boeken tot een week vooruit.
 • Wilt u meerdere malen gebruik maken van “vervoer”dan kan niet worden gereserveerd maar dient u op die dag zelf na te vragen en als er iets vrij is kunt u daar gebruik van maken.
 • Om niet op te draaien voor schade van een ander dient u het “vervoer” te nemen dat correspondeert met de sleutel. Let dus goed op de nummers, hier wordt op gecontroleerd. Mocht u schade aantreffen meld dit dan meteen.
 • Afzeggen van “vervoer”: uiteraard zijn er situaties waardoor u onverhoopt geen gebruik kunt maken van “vervoer”. Mocht dit zo zijn dan kunt u uiteraard telefonisch afzeggen.
 • No-shows daarentegen dient u “gewoon” af te rekenen, tenslotte blokkeert u wellicht voor een ander.
 • Laat niet als dank lege flesjes, zakjes etc. achter in uw “vervoer”, check na uw ronde alles goed en zorg ervoor dat uw medegebruiker opgeruimd en schoon kan vertrekken.
 • Zet uw “vervoer”op de daarvoor bestemde plaats en zorg ervoor dat de acculader wordt aangesloten. U wilt toch ook een vervoersmiddel met een volle accu?
 • Denk aan de maximale bezetting, voor een buggy zijn dat 2 personen. Neem geen “lifters” mee.
 • Als gebruiker van “vervoer”dient u zich te conformeren aan de etiquette van een “lopende”golfer zoals bijvoorbeeld op één lijn blijven met mede-flightgenoten.
 • Wanneer de receptie is gesloten kunt u de sleutel afgeven bij de bar.
 • Wanneer u gebruik wilt maken van “vervoer”buiten bezetting van de receptie dient u dit tijdig kenbaar te maken zodat er een afspraak met u gemaakt kan worden omtrent het verkrijgen van de sleutel.

Hoe moet u rijden?

 • Trek niet te snel op, niet te abrupt remmen, geen scherpe bochten maken en schakel alleen bij volledige stilstand in de voor- of achteruit. Zo spaart u de baan en bepaalt u de lange levensduur van “vervoer”.
 • Rijd alleen op paden en fairways (tenzij anders wordt vermeld).
 • Rijd dus niet:
  • Op foregreens of apron
  • Over de mounds
  •  Binnen 3 meter van een bunkerrand

Behandel een buggy alsof het uw eigen auto is!!