Tarieven 2017

Buiten onderstaande tarieven wijzen wij u op onze speciale actie:

Wanneer u zich aanmeldt als algeheel lid (30 jaar of ouder) op Crossmoor, kunt u kiezen het  entreegeld gespreid te betalen à € 100,00 per jaar. De jaarlijkse speelvergoeding bedraagt € 1.096,00, de verenigingscontributie € 52,50  per jaar en de barfee € 50,00. Voor eventuele inlichtingen verwijzen wij u door naar de receptie van Crossmoor.

1. Aspirant-lidmaatschap; 4 maanden, eenmaal te verlengen met extra 3 maanden
    Beginnend golfer;(nog) geen hcp 54   
   

a. Speelvergoeding per 4 maanden € 200,-
b. Verenigingscontributie € 52,50 (t/m 20 jr. €26,25)
Extra 3 maanden € 150,- (stilzwijgende verlenging)

Rechten. Gebruik maken van:

 • Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en -bunkers
 • Par 3 baan (na toestemming van de golfleraar)

Het aspirant-lidmaatschap eindigt door:

 • Schriftelijke opzegging
 • Het behalen van hcp 54
 • Algeheel lidmaatschap (zie 2)

Verrekening over de niet genoten maanden vindt plaats bij tussentijdse overgang naar algeheel lidmaatschap dan wel bij (voortijdige) opzegging.

2. Algeheel lidmaatschap

Categorie

Speelvergoeding (incl. 6% btw)

Contributie vereniging

A (30+)

€ 1.096,-

€ 52,50

B (25 tm 29)

€ 657,60

€ 52,50

C (20 tm 24)

€ 438,40

  € 26,25*

D (-19)

€ 219,20

€ 26,25

*Vanaf 21 jaar €52,50

Rechten. Gebruik maken van:

 • Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en -bunkers
 • Par 3 baan (na toestemming van de golfleraar bij het niet in het bezit zijn van hcp 54)
 • 18 holes Championship baan nadat is voldaan aan de door de vereniging opgestelde voorwaarden m.b.t. baanpermissie, HCP 54 of handicapbewijs.

Bijzonderheden:

 • Bij inschrijving in de loop van het jaar betaalt men speelvergoeding naar rato.
 • Inschrijving houdt in dat men lid wordt van de vereniging Crossmoor en ook contributie daarvoor afdraagt.
 • Bij Crossmoor geldt een barfee regeling. Bij de jaarlijkse speelvergoeding nota wordt elk lid, vanaf de leeftijd van 18 jaar, €50 gedebiteerd en dit bedrag wordt vervolgens gecrediteerd op het persoonlijke NGF-pasje. Door gebruik te maken van dit pasje bij betalingen in de horeca kan het bedrag worden besteed. Wordt het gehele bedrag van €50, of een gedeelte daarvan, niet gedurende dat jaar besteed dan vervalt het niet-bestede per de 1ste januari van het navolgende jaar.
 • De in 2015 ingezette actie ( € 100,– per jaar ) m.b.t. het entreegeld wordt voor 2017 verlengd. 

Voor speciale condities en/of acties kunt u contact opnemen met de receptie van Crossmoor.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

Lid worden?