Tarieven 2021

1. Aspirant-lidmaatschap; 4 maanden, te verlengen met extra 3 maanden
Beginnend golfer; (nog) geen hcp 54

a. Speelvergoeding per 4 maanden € 220,-
b. Verenigingscontributie € 55,- (t/m 20 jr. €27,50)
Extra 3 maanden € 176,- (stilzwijgende verlenging)

Jeugd tm 19 jaar (cat. D) afwijkende termijn van 6 maanden tegen tarief van € 10,00 per maand. Stilzwijgende verlenging met 6 maanden.

Rechten:
Gebruik maken van:

 • Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en -bunkers
 • Par 3 baan (na toestemming van de golfleraar)

Het aspirant-lidmaatschap eindigt door:

 • Schriftelijke opzegging
 • Het behalen van hcp 54
 • Algeheel lidmaatschap (zie 2)

Verrekening over de niet genoten maanden vindt plaats bij tussentijdse overgang naar algeheel lidmaatschap dan wel bij (voortijdige) opzegging.

2. Algeheel lidmaatschap

Categorie

Speelvergoeding (incl. 9% btw)

Contributie vereniging

A (30+)

€ 1.275,-

€ 55,00

B (25 tm 29)

€ 765,-

€ 55,00

C (20 tm 24)

€ 510,-

€ 27,50

D (-19)

€ 255,-

€ 27,50

Rechten:
Gebruik maken van:

 • Driving range (oefenballen gratis), oefengreens en -bunkers
 • Par 3 baan (na toestemming van de golfleraar bij het niet in het bezit zijn van hcp 54)
 • 18 holes Championship baan nadat is voldaan aan de door de vereniging opgestelde voorwaarden m.b.t. baanpermissie, HCP 54 of handicapbewijs.

Bijzonderheden:

 • Bij inschrijving in de loop van het jaar betaalt men speelvergoeding naar rato.
 • Inschrijving houdt in dat men lid wordt van de vereniging Crossmoor en ook contributie daarvoor afdraagt.
 • Bij Crossmoor geldt een barfee regeling. Bij de jaarlijkse speelvergoeding nota wordt elk lid, vanaf de leeftijd van 18 jaar, €50 gedebiteerd en dit bedrag wordt vervolgens gecrediteerd op het persoonlijke Crossmoor-pasje. Door gebruik te maken van dit pasje bij betalingen in de horeca kan het bedrag worden besteed. Wordt het gehele bedrag van €50, of een gedeelte daarvan, niet gedurende dat jaar besteed dan vervalt het niet-bestede per de 1ste januari van het navolgende jaar.
 • De in 2015 ingezette actie ( € 100,– per jaar ) m.b.t. het entreegeld wordt voor 2021 verlengd. 

3. Overig

Locker enkel € 60,-
Locker gezamenlijk € 86,-
Locker dubbel € 120,-
Kleedlocker € 37,-
Lidmaatschap Par 3 € 510,00

Tarieven incl. btw laag tarief van 9% en btw hoog tarief van 21%

Voor speciale condities en/of acties kunt u contact opnemen met de receptie van Crossmoor.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag toegezonden.

Lid worden?